Konferencja pn. „Mniejszości – edukacja i ochrona przed dyskryminacją – edukacja i ochrona przed dyskryminacją

Konferencja pn. „Mniejszości – edukacja i ochrona przed dyskryminacją

Dnia 30.03.2015 r. w Sali Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się konferencja pn. „Mniejszości – edukacja i ochrona przed dyskryminacją”
zorganizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego i Kuratorium Oświaty w Poznaniu

W konferencji wezmą udział, m.in.: Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, Patryk Pawełczak – Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, Wielkopolski Kurator Oświaty – Elżbieta Walkowiak, podinsp. Andrzej Gibadło – Pełnomocnik WKWP w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka, dr Izabela Czerniejewska antropolożka kultury.
Program konferencji w załączeniu.

Program konferencji