Dzieci wielojęzyczne w polskiej szkole

Dzieci wielojęzyczne w polskiej szkole

Fundacja „BAHTAŁE ROMA” była współorganizatorem konferencji pn.:

Dzieci wielojęzyczne w polskiej szkole

która odbyła się dn. 08.01.2013 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Prezentacja dobrych praktyk, przepisów prawa dotyczących dzieci wielokulturowych
i aspektów edukacji dzieci wielokulturowych, wielojęzycznych i obcojęzycznych było głównym celem wojewódzkiej konferencji otwartej przez wicewojewodę wielkopolskiego Przemysława Pacię i wielkopolskiego kuratora oświaty Elżbietę Walkowiak.
– Żyjemy w świecie, w którym mieszają się kultury, zwyczaje, systemy wartości. Ważne, żebyśmy byli otwarci na innych, uczyli nasze dzieci tolerancji i zaszczepiali
w nich ciekawość i otwartość – powiedział Przemysław Pacia otwierając konferencję.
Konferencja zorganizowana została przez wojewodę wielkopolskiego i poznańskie Kuratorium Oświaty. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele i pedagodzy, którzy prócz wzięcia udziału w wykładach o metodach ułatwiających uczniom proces integracji w polskiej szkole, przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń oraz rozwijaniu działań szkół
i poradni we wspieraniu dzieci wielokulturowych i wielojęzycznych mogli wysłuchać koncertów przygotowanych przez uczniów z kręgu wielokulturowego. W związku z konferencją Fundacja „BAHTAŁE ROMA” przygotowała wystawę w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz zorganizowała program artystyczny.