Dzieci wielojęzyczne w polskiej szkole

Dzieci wielojęzyczne w polskiej szkole

Fundacja „BAHTAŁE ROMA” była współorganizatorem konferencji pn.: Dzieci wielojęzyczne w polskiej szkole która odbyła się dn. 08.01.2013 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Prezentacja dobrych praktyk, przepisów prawa dotyczących dzieci wielokulturowych i aspektów edukacji dzieci wielokulturowych, wielojęzycznych i obcojęzycznych było głównym celem wojewódzkiej konferencji otwartej przez wicewojewodę wielkopolskiego Przemysława Pacię i wielkopolskiego kuratora oświaty […]

Czytaj dalej… from Dzieci wielojęzyczne w polskiej szkole