Fundacja

Fundacja BAHTAŁE ROMA powstała w Poznaniu w 2002 roku.
Celem Fundacji jest działalność artystyczna, kulturalna i oświatowa oraz integracja społeczna.