Archiwum

2013

Fundacja "BAHTAŁE ROMA" była współorganizatorem konferencji pn.:

Dzieci wielojęzyczne w polskiej szkole

która odbyła się dn. 08.01.2013 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

...

2012

Kwestia romska. Projekt z większością Konin, 12-13.10.2012
Wystawa, architektura, teoria, praktyka, koncert i ognisko


Artyści, aktywiści, badacze:
Pavel Braila, Miklosz Deki Czureja, Miklosz Marek Czureja, Sara Czureja, Agnieszka Makuła,...

2012

Dnia 13. września 2012 r. wolontariuszka Fundacji Bahtałę Roma - Róża Łakatosz
była gościem programu edukacyjnego pt. Z wizytą w galerii, który został
zorganizowany w GALERII „2.piętro” w Szkole Podstawowej nr 62,
Poznań, przy ul. Druskienicka 32.
Dla uczniów tutejszej...

2012

Fundacja Bahtałe Roma jest współorganizatorem wystawy pt.
W KRĘGU KULTURY ROMSKIEJ przygotowanej przez Stowarzyszenie
Twórców i Sympatyków Kultury STiSK przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W dniu 6 września 2012 r. wystawę zainaugurował koncert...

2006

Termin: 17 - 28 sierpnia

Patronat: Joanna Kluzik - Rostkowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Tadeusz Dziuba - Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Ryszard Grobelny - Prezydent Miasta Poznania.
Mecenat:...

2006

Zakres działalności: - Poradnictwo administracyjne, prawne i ekonomiczne dla Romów;...

2006

Przeprowadzenie cyklu programów edukacyjno - kulturalnych dla dzieci i młodzieży 1.w szkołach i przedszkolach województwa wielkopolskiego na obszarach o utrudnionym dostępie do infrastruktury kulturalnej

Mecenat: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego....

2006

Kontynuacja zatrudnienia 2 ASYSTENTÓW EDUKACJI ROMSKIEJ od roku 2003 w ramach rządowego Programu na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce realizowanego we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mecenat: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i...

2006

W roku 2006 Fundacja kontynuowała współpracę ze światowej sławy cygańskim zespołem muzyczno - tanecznym TATRA ROMA pod kierunkiem genialnego skrzypka wirtuoza, Króla Czardaszy...

Strony